รายละเอียด

ติดต่อได้ที่
180/2 หมู่ 6 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
950896@egat.co.th
055-881-237 , 055-881-211-7 ต่อ 4002 , 4003
ราคาปกติ ฿ 1,250

ราคาพิเศษ ฿ 625

รายละเอียดแพ็กเกจ
  • Deal Normal
เงื่อนไข

- กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนการใช้บริการ
- กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- บ้านภูแก้ว 1 มีห้องพักจำนวน 8 ห้อง
- บ้านภูแก้ว 2 มีห้องพักจำนวน 6 ห้อง

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ขอใบเสนอราคา
ติดต่อได้ที่
180/2 หมู่ 6 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
950896@egat.co.th
055-881-237 , 055-881-211-7 ต่อ 4002 , 4003